• banner koncerti 950x247 eng

Nedjelja, 13. prosinca 2015. u 20 sati

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog - mala dvorana
PIANOFORTISSIMO

ANĐELKO KRPAN, violina
NADA MAJNARIĆ, glasovir

LUDWIG VAN BEETHOVEN:

6. sonata za glasovir i violinu u A-duru, op. 30, br. 1
8. sonata za glasovir i violinu u G-duru, op. 30, br. 3
10. sonata za glasovir i violinu u G-duru, op. 96

Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
Gudački kvartet Sebastian 

Ponedjeljak, 26. 10. 2015. u 20 sati

Pet minuta poezije: Vladimir Vidrić i Goran Čolakhodžić

J. Haydn: Gudački kvartet op. 76, br. 1
M. Kelemen: Pet soneta za gudački kvartet
L. van Beethoven: Gudački kvartet u a-molu, op. 132

Uz koncert izložba slika - akademski slikar ZLATKO MODRIĆ

Ponedjeljak, 18. 1. 2016. u 20 sati

Pet minuta poezije: Anka Žagar i Dorta Jagić

W. A. Mozart: Gudački kvartet u Es-duru
S. Horvat: Quartetto
F. Mendelssohn Bartholdy: 2. Gudački kvintet
                                    gost: MARKO GENERO, viola

Uz koncert izložba slika - akademski slikar DANIJEL ŽABČIĆ

Ponedjeljak, 18. 4. 2016. u 20 sati

Pet minuta poezije: Nikica Petrak i Evelina Rudan

N. Njirić: 1. gudački kvartet
B. Papandopulo: 1. gudački kvartet
L. van Beethoven: Gudački kvintet u C-duru, op. 29
                               gost: MARKO GENERO, viola

Uz koncert izložba slika - akademski slikar RATKO JANJIĆ JOBO

Ponedjeljak, 9. 5. 2016. u 20 sati

Pet minuta poezije: Antun Branko Šimić i Marko Pogačar

N. Firšt: 4. gudački kvartet – prva izvedba u Hrvatskoj
B. Kunc: Gudački kvartet
D. Šostakovič: 2. gudački kvartet u A-duru, op. 68

Uz koncert izložba slika - akademski slikar IGOR MODRIĆ