• banner biografija
 banner biografija

 

ANĐELKO KRPAN rođen je 30. rujna 1967. godine u Zagrebu. Violinu počinje svirati u dobi od pet godina. Nižu i srednju glazbenu školu Blagoje Bersa u Zagrebu završava u klasi prof. Ivana Prpića (niža) i prof. Kristijana Petrovića (srednja glazbena škola). Violinu je diplomirao u svibnju 1989. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Kristijana Petrovića. U rujnu iste godine upisuje studij violine na Visokoj školi za glazbu u Beču u klasi prof. Dore Schwarzberg. U Beču je violinu diplomirao 1993., a u svibnju 1996. godine magistrirao, te stekao naslov “Magister artium.” Tijekom školovanja osvojio je deset prvih nagrada na republičkim i saveznim natjecanjima đaka i studenata (I-V kategorija). Godine 1986. osvaja I. republičku i saveznu nagradu u kategoriji klavirskih trija, a godine 1988. osvaja II. nagradu na Jugoslavenskom natjecanju mladih muzičkih umjetnika u Zagrebu, kao član gudačkog kvarteta Muzičke omladine. 1988. godine također osvaja prvu nagradu na međunarodnom violinističkom natjecanju Alpe-Adria u Goriziji (Italija) u najvišoj kategoriji (kategorija D). Sljedeće 1989. godine osvaja diplomu na međunarodnom violinističkom natjecanju “Vaclav Huml” u Zagrebu, a 1993. na istom natjecanju osvaja VI. nagradu, kao drugi violinist iz Hrvatske kojem je uspjelo ući u finale u 24 godine postojanja natjecanja.

Dobitnik je nagrade HGZ-a za najbolji diplomski koncert u 1989. godini, te nagrade muzičke omladine “Ivo Vuljević” kao najbolji mladi glazbenik Hrvatske u 1993. godini.

Solistički je nastupio sa sljedećim orkestrima: Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, orkestar HGZ-a, Gaudeamus, Zagrebački solisti, Hrvatski komorni orkestar, Puhački orkestar HV, te sa Dubrovačkim gradskim orkestrom, Pulskim komornim orkestrom, Celjskim godalnim orkestrom, orkestrom Alpe-Adria i Karelijskom filharmonijom iz Petrozavodska (Rusija).

Sudjelovao je u radu orkestra Muzičke omladine Grožnjan, Orkestra mladih Mediterana, Orkestra fondacije Yehudi Menuhin. Usavršavao se na majstorskim tečajevima prof. Yfraha Neamana (London), prof. Igora Ozima (Velenje) i prof. Alberta Lysy-a (Švicarska).

Anđelko Krpan jedan je od osnivača gudačkog kvarteta Sebastian (1989. godine), s kojim je nastupao u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija, Francuska, Austrija, Mađarska, Slovenija, te Sjeverna Koreja) i snimao za domaće i strane radio i televizijske postaje. Školsku godinu 1989/90. Anđelko Krpan usporedo sa studijem u Beču radi puno radno vrijeme kao profesor violine na srednjoj glazbenoj školi Funkcionalne muzičke pedagogije u Zagrebu. Od 1990. do 1993. godine Anđelko Krpan je član Bečke komorne filharmonije, a 1993. godine postaje zamjenik koncertnog majstora Zagrebačkih solista, te koncertni majstor i umjetnički vođa istog ansambla od 1997. do 2002. Član je prosudbenih komisija violinističkih natjecanja, te natjecanja komornih sastava.

Predaje violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu od 1995. godine. 1999. je odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića. Bio je koncertni majstor orkestra HNK u Zagrebu od 2002.-2006. godine. 
Dobitnik je nagrade Milka Trnina za 2007. godinu, koju dodjeljuje Hrvatsko Društvo Glazbenih Umjetnika za najbolje umjetničko ostvarenje protekle godine.