Kao solist snimio je:

1. Johann Michael Haydn: Dua za violinu i violu

krpan genero 01
Croatia Records 2011.

Anđelko Krpan, violina; Marko Genero, viola

1. Duo u C-duru, MH 335 (P.127) • 2. Duo u D-duru, MH 336 (P.128)• 3. Duo u F-duru, MH 337 (P.129) • 4. Duo u E-duru, MH 338(P.130)

2. Dozivi

dozivi
Croatia Records 2010.

Anđelko Krpan, violina; Nada Majnarić, glasovir

Program: Dora Pejačević: 1. Sonata za violinu i glasovir u D-duru, op. 26 • Božidar Kunc: Tri skladbe za violinu i glasovir, op. 28 • Boris Papandopulo: Fantazija za violinu i glasovir • Josip Štolcer Slavenski: Narodna suita za violinu i glasovir

3. W. A. Mozart - I. M. Jarnović: Dueti za violinu i violu

krpan genero
Croatia Records 2007.

Anđelko Krpan, violina; Marko Genero, viola

Program: W.A.Mozart: Duo za violinu i violu u G-duru, KV 423 • W.A.Mozart: Duo za violinu i violu u B-duru, KV 424 • I.M.Jarnović: Duo za dvije violine u D-duru (inačica za violinu i violu)

4. Scenes

krpan genero 02
Croatia Records 2004.

Anđelko Krpan, violina; Marko Genero, viola

Program: Bohuslav Martinu: Tri madrigala za violinu i violu • Boris Papandopulo: Monolog za violinu solo • Paul Hindemith: Sonata za violu solo, op. 25 br. 1 • Stanko Horvat: Scenes za violinu i violu

5. Hrvatske sonate: Sonate za violinu i glasovir

hrvatske sonate
Croatia Records 2001.
(D. Pejačević, J. Slavenski, M. Cipra, B. Papandopulo)
Anđelko Krpan, violina; Nada Majnarić, glasovir
Album je nagrađen s dva Porina 2002.