Kao koncertni majstor Zagrebačkih solista:

1. A. Vivaldi: Četiri godišnja doba

10

Tutico Classic 2000.

(solist: Laura Vadjon)

CD je dobio 1 Porin 2001.

2. Concerto Pastorale

concerto pastorale
Tutico Classic 1999.

Božićni Concerti grossi A. Corellia, P. Locatellia, F. Moltera, A. Ivančića i M. Stratika

Album je nagrađen s 3 Porina 2000.

3. Zagreb Soloists live 1998./1999.

02

Piano records 1999.

4. Pizzicato - 15 kratkih skladbi za gudače

pizzicato
ZG Zoe Music 1998.

Album je nagrađen s 2 Porina 1999.

5. Iz hrvatske glazbene baštine

sorkocevic
3 CD-a - Hrvatski katolički radio 1997.
Luka Sorkočević: Simfonije (prva snimka izvorne inačice svih simfonija) • Ivan Mane Jarnović: 3 koncertantna kvarteta i koncert za violinu i gudače, solist: Anđelko Krpan • Boris Papandopulo: Simfonijeta, Iz moje muzičke bilježnice, Pintarichiana
Album je nagrađen s dva Porina 1998.