• banner koncerti

Ponedjeljak, 18. 4. 2016. u 20 sati - promjena programa:

Pet minuta poezije: Nikica Petrak i Evelina Rudan

N. Njirić: 1. Gudački kvartet
B. Papandopulo: 2. Gudački kvartet
D. Šostaković: 1. Gudački kvartet             

Uz koncert izložba slika - akademski slikar RATKO JANJIĆ JOBO

 

Ponedjeljak, 9. 5. 2016. u 20 sati

Pet minuta poezije: Antun Branko Šimić i Marko Pogačar

Program je dijelom promijenjen:

N. Firšt: 4. Gudački kvartet
B. Kunc: Gudački kvartet u F-duru, op. 14
L. van Beethoven: Gudački kvintet u C-duru, op. 29

gost: MARKO GENERO, viola

Uz koncert izložba slika - akademski slikar IGOR MODRIĆ