Programi recitala s glasovirom:

I
Hrvatske sonate

Dora Pejačević: II sonata za violinu i glasovir u b-molu op.43

Slavenska
J. Š. Slavenski: Slavenska sonata op.5 za violinu i glasovir
Milo Cipra: Sonata za violinu i glasovir
B. Papandopulo: Sonata za violinu i glasovir

II
B. Britten: Tri skladbe za violinu i glasovir
B. Papandopulo: Suita za violinu i glasovir
R. Strauss: Sonata za violinu i glasovir op.18

III
Fantazije
R. Schumann: Phantasiestuecke op.73 za violinu i glasovir
A. Schoenberg: Fantasy op.47 za violinu i glasovir
B. Papandopulo: Fantazija za violinu i glasovir
F. Schubert: Phantasie op.159 u C-duru za violinu i glasovir

Program recitala s violom:

I
J. S. Bach: 4 dvoglasne invencije
A. Klobučar: Partita za violinu i violu
M. Haydn: 1. duo za violinu i violu
stanka
W. A. Mozart: 2. duo za violinu i violu u B-duru
J. Halvorsen: Passacaglia za violinu i violu

II
I. M. Jarnović: Duo za violinu i violu u D-duru
T. Uhlik: Ulični svirači za violinu i violu
W. A. Mozart: 1. duo za violinu i violu G-duru
stanka
M. Haydn: 3. duo za violinu i violu
B. Martinu: Tri madrigala za violinu i violu

Koncerti s orkestrom:

J. Š. Slavenski: Koncert za violinu i orkestar (1927)
M. Kelemen: Grand jeux classique violinski koncert
A. Schoenberg: Koncert za gudački kvartet i orkestar
B. Papandopulo: Komorni koncert za violinu i duhački kvintet ili za violinu i gudače
J. Brahms: Koncert za violinu, violončelo i orkestar
W. A. Mozart: Sinfonia concertante za violinu, violu i orkestar
B. Bjelinski: Koncert za violinu i orkestar (1953.)